نما

نقش ورودی بناهای عمومی در زیبایی بصری

نوامبر 26th, 2018|مقالات|

نقش ورودی بناهای عمومی در زیبایی بصری هر ورودی دارای نقش های کالبدی و کارکردی می باشد. از نقش های کالبدی ورودی می توان به تأمین و نظارت بر ارتباط ،کنترل کردن ، نفوذ پذیری ، تبدیل پذیری ، خوانایی و دعوت کنندگی نام برد. از این رو نقش هر ورودی متناسب با

کدام مصالح را برای نمای ساختمان انتخاب کنیم ؟

ژوئن 27th, 2018|مقالات|

نما به عنوان خارجی ترین پوشش ساختمان استفاده میشود که مهم ترین جزء دیداری ساختمان است زیرا چهارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص میکند . اولین و ابتدایی ترین وظیفه ی نما حفاظت ازساختمان است و نما جزئی از یک فضای شهری محسوب می شود . یک نمای خوب باید شامل مشخصات