پروژه های شرکت توسعه عمران بیمه

مجتمع مسکونی بلوار فردوس تهران

مجتمع مسکونی بلوار فردوس محل پروژه تهران - منطقه ی صادقیه جایگاه کارفرما مساحت ۴۱۱۶٫۴۸ مترمربع سطح زیربنای کل کاربری مسکونی تعداد طبقات 5 طبقه تعداد واحد 39 واحد سال اتمام