Project Description

محل پروژه

تهران – خیابان جمهوری

جایگاه

کارفرما و مالک

مساحت

۱۳۳۸۷٫۸۵ مترمربع سطح زیربنای کل

کاربری

تجاری

تعداد طبقات

۱۱ طبقه( ۶ طبقه تجاری + ۵ طبقه پارکینگ)

تعداد واحد

۱۱۳ واحد

وضعیت

پایان مرحله سفت کاری

   

نقشه های پروژه ۱۷-۰۶-۱۳۹۸
ناحیه های پروژه ۱۷-۰۶-۱۳۹۸