مزایده عمومی فروش واحد مسکونی در برج باغ رایا

شرکت توسعه عمران بیمه در نظر دارد یک واحد مسکونی در برج باغ رایا را از طریق مرایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه شرایط فروش میتوانند فایل ضمیمه شده در انتهای خبر را دانلود و مطالعه کنند.

دانلود فایل شرایط شرکت در مزایده عمومی