Untitled
مدیرعامل

شرکت توسعه عمران بیمه با هدف فعالیت در بخش سرمایه گذاری صنعت ساختمان در سال 1386 تاسیس و پیوسته خود را متعهد به ارائه بالاترین سطح خدمات فنی و اجرایی دانسته است.

از این رو با گردآوری مجموعه ای از جوانان مجرب و با انگیزه و با استفاده از به روزترین فن آوری ها ، تمام تلاش خود را در جهت این امر مهم به کار بسته است .

در این راستا مدیریت شرکت متعهد می گردد با هدف ارتقاء توان فنی و مالی همسو با اهداف تعیین شده هیأت مدیره ، ضمن تامین نظر سهامداران ، موجبات رشد و شکوفایی شرکت را فراهم نماید .

اینجانب نیز مفتخرم بر اساس حسن اعتماد هیأت مدیره محترم ، مسئولیت اجرایی شرکت را عهده دار بوده و امید دارم با اتکال به خداوند متعال ، حمایت هیأت مدیره و بهره گیری از توان شرکت نسبت به ارتقاء و پیشرفت آن گام بردارم.

..

خدایا چنان کن سرانجام کار                          تو خشنود باشی و ما رستگار