مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی با ابلاغ نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی را ابلاغ کرد.

به گزارش توسعه عمران بیمه؛ در نامه ای که از سوی علی محمد عبدی تنظیم شده است آمده است:

احتراما، حسب دستور مقام عالی وزارت، موضوع نامه شماره ۰۱/۱۱۰/ ۸۸۰۶ مورخ ۲۵/۱/ ۱۴۰۱ مدیرکل محترم وزارتی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی در کلیه رشته ها در سال ۱۴۰۱، حداکثر ۳۰ درصد نسبت به قیمت خدمات مهندسی (تعرفه) سال ۱۴۰۰ تعیین شده که بدینوسیله جهت اقدام لازم، ابلاغ می شود.

بر این اساس تشریفات مقرر در بندهای ۳-۱۷ و ۶-۱۷ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) در سال ۱۴۰۱ برای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان موضوعیت نخواهد داشت و هیات های چهار نفره استان ها و پنج نفره استان تهران در سال جاری، مجوز و اختیاری برای اعمال درصدهای تعیین شده در بندهای مذکور نخواهند داشت.

در پایان این نامه تاکید شده است مقتضی است مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها ضمن نظارت مستمر و موثر بر حسن اجرای دستور مقام عالی وزارت،‌ اقدام لازم مبذول و نتیجه جهت اقدامات بعدی به این دفتر گزارش شود.

شایان ذکر است که رونوشت این نامه به معاون مسکن و ساختمان، مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شده است.

گفتنی است که موضوع تعرفه خدمات مهندسی و مبلغ تعیین شده اخیرا مورد انتقاد بسیاری از مهندسان صورت گرفته است و سال گذشته گروهی از مهندسان با تهیه کارزاری مراتب اعتراض خود را نسبت به این موضوع بیان کردند.

در متن تهیه شده این نامه که خطاب به ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی کشور تهیه شده تاکید شده است: ما به نمایندگی از جامعه مهندسی کشور این کارزار را تتنظیم کرده ایم. تعرفه خدمات مهندسی که به مهندسین طراح و ناظر پرداخت می‌شود کاملاً غیرمنطقی و پایین تر از حد تعیین شده در قانون است.

منبع و سند تعیین تعرفه های مهندسی جدول صفحه ۷۵ کتاب مبحث دوم از سری کتب مقررات ملی است که کاملاً دقیق و روشن به این مقدار اشاره کرده است.

این موضوع که باید در سطح کشور یکنواخت اجرا شود، متأسفانه به دستور و صلاحدید هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی هر استان واگذار شده که اغلب به ضرر جامعه مهندسین است و تعرفه های پایینی را برای مهندسین تعیین می کنند که این امر نیز با فاصله زمانی چند سال یک بار ابلاغ و اجرایی می شود.

با توجه به اینکه مسئولیت مهندسی مادام‌العمر است و بسیار مسئولیت های سنگینی بر دوش مهندسین گذاشته می شود. متأسفانه مبالغ پرداختی به عنوان حق‌الزحمه به هیچ شکل درخور این حجم از مسئولیت نیست.

این موضوع مورد اعتراض تک‌تک مهندسین فعال در عرصه ساخت و ساز در کل کشور در تمام استان ها و شهرستان هاست. از تمام هم صنفان گرامی دعوت می کنیم که با امضای خود ما را همراهی کنند.

گفتنی است بنا بر اذعان بسیاری از اعضای جامه مهندسی سال گذشته، بروزرسانی تعرفه خدمات مهندسی از سوی احمد خرم که علی رغم تورم، سالها ثابت مانده است، سبب شد که وزیر راه به صورت غیرقانونی و بدون طی کردن تشریفات اداری، نسبت به برکناری ایشان به صورت ضرب الاجل از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اقدام کند.

تعرفه خدمات مهندسی