صفحه اصلی

فعالیت های کلیدی شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران بیمه

سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی

فراهم آوری فرصت های بهینه سرمایه گذاری و تعریف پروژه های ساختمانی مناسب بر اساس تجربه و دانش تخصصی شرکت و ایجاد بستری مناسب و پایدار جهت سرمایه گذاری در امور ساخت ابنیه و تامین منابع مورد نیاز آن در راستای تحقق سبد کسب و کار شرکت و پایداری سود سهامداران و افزایش سهم شرکت از بازار مسکن

ارائه خدمات فنی مهندسی

ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بازار مسکن و ساختمان به کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی و سایر فعالیتهای مرتبط اعم از مطالعه و بررسی اقتصادی پروژه ، انجام مطالعات امکان سنجی و انتخاب مشاور جهت تهیه طرح ، ارائه خدمات اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه ، ارائه خدمات مدیریت پروژه و مدیریت پیمان با بهره گیری از کادر مدیریتی مجرب و بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص و خلاق برای نیل به اهداف تعیین شده

بازاریابی و فروش

ارائه خدمات تخصصی در طراحی برنامه های بازاریابی، فروش ، طراحی کمپین های تبلیغاتی ، بازارشناسی و پایش مداوم و مستمر عوامل موءثر بر بازار جهت اتخاذ تصمیمات مناسب برای بهره برداری از فرصت های مناسب بازار مسکن

راه اندازی و بهره برداری

ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت راه اندازی پروژه های ساختمانی و بهره برداری از مجتمع های تجاری ، اداری ، مسکونی با تکیه بر دانش ، تجربه و تخصص مدیران و کارشناسان مجرب، دارا بودن تجربه راه اندازی و بهره برداری از چندین  و مجتمع تجاری بزرگ فعال در کشور و نیز همکاری با شرکت های بین المللی و اخذ مشاوره و انتقال دانش و تجربیات با آنها در زمینه بهره برداری مجتمع های تجاری ، اداری و مسکونی

تازه های صنعت ساختمان